Πρόσκληση για την 8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, 19η Ιουνίου 2019

8η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Περί της ενημέρωσης για την Εθνική Τράπεζα και εξουσιοδότηση Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.(Εισηγητής Κος Δήμαρχος)

2.Περί των αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.(Εισηγητής Προϊστάμενος Λογιστηρίου Κος Χαλιμούρδας Γεώργιος)

3.Περί της πρόσληψης εποχιακού προσωπικού δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών πυροπροστασίας.(Εισηγητής ΚοςΠρόεδρος)

4.Περί της τροποποίησης της αριθ.153/2016 ( ΩΤΩΜΩΨ4-7Ε) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια της ΑΠ 1402/5-6-2019 πρόσκλησης για παράταση της διάρκειας των πράξεων ́ ́Κέντρα Κοινότητας για την τροποποίηση του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησηςμε Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο ́ ́Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων ́ ́ , η οποία εντάχθηκε με την αριθ.209/19-01-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και MIS 5001627 στο Ε.Π ́ ́ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ́ ́.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)

5.Περί της έγκρισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2019-2023.(Εισηγητής Προϊστάμενος Λογιστηρίου Κος Χαλιμούρδας Γεώργιος)

6.Περί της αποδοχής και κατανομής 2ης ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)

7.Περί της χρηματοδότησης Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)

8.Περί της αποδοχής 2ης , 3ης , 4ης, 5ης ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών του Δήμου Αλιάρτου -Θεσπιέων ποσού 319.262,48ευρώ.(Εισηγητής Κος Πρόεδρος)

9.Περί της αποδοχής και κατανομής 1ης , 2ης , 3ης δόσης ΣΑΤΑ/2019 ποσού 43.717,50ευρώ.(Εισηγητής Κος Πρόεδρο

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *